Leptotene, zygotene, diplotene, pachytene, diakinesis b. Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis c. Zygotene, leptotene, pachytene,…

A. Leptotene, zygotene, diplotene, pachytene, diakinesis b. Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis c. Zygotene, leptotene, pachytene, diplotene, diakinesis d. Leptotene, zygotene pachytene, diakinesis, diplotene e. Leptotene, pachytene, zygotene, diplotene, diakinesis 16. In meiosis, when do homologous chromosomes separate from each other, and when do sister chromatids separate?